Vnímat život jako smysluplný

Náš život je opravdu krátký na to, abychom přehlíželi naši nespokojenost. Často slýchám od lidí, že cítí rezignaci a strach. Promítají si nesplněné sny ve vztazích, v hubnutí, ve zdraví a nebo v práci. Když se těmto lidem podívám do očí, tak se v nich zrcadlí jejich vnitřní svět. Pokud jsme dlouhodobě paralizováni pocitem neschopnosti začít dělat lepší rozhodnutí, častými výčitky a únavou, tak přesně to z nás vyzařuje. Pouze my máme v rukou naší budoucnost. V životě mnoha lidí nastávají problémy, které se dají pojmenovat a konkrétní strategií změnit ve spokojený život. Vidím, jak se lidé stávají zdravější, šťastnější, sebevědomější a emocionálně vyrovnanější. Zkrátka vědí, proč ráno vstát z postele. Každý klient je pro mě nový projekt, který je nesmírně důležitý. Společně stavíme něco hodnotného. Spokojenost = wellbeing.

V péči o každého z nich propojuji vlastní zkušenost, moudrost našich předků, vědecké poznatky a filozofie, které jsou tou nejjemnější oázou pro naši duši. 

Co je wellbeing?

Je to stav, kdy jsme spokojení, máme pevné zdraví a cítíme, že jdeme správným směrem. Tento stav zahrnuje dobré duševní zdraví a celkovou životní spokojenost. Vnímáme v našich činnostech smysl a dokážeme dobře zvládat stres. Každodenně převažuje pocit, že se cítíme dobře. Wellbeing zahrnuje mnoho pozitivních aspektů, jako je pocit radosti, dobrá kondice, sociální propojenost, blahobyt a motivaci k růstu. 

Wellbeing má 5 hlavních pilířů:

Zdravý životní styl. Péče o své tělo prostřednictvím kvalitní stravy, pravidelného pohybu a pozitivních rituálů, které zlepšují kondici. 

 1. Emoční rovnováha. Porozumění emocím, být dobrým a nestranným pozorovatelem, využívat mikro techniky k zvládání stresu, pravidelně odpočívat, podporovat sebelásku a toleranci a více vytvářet půdu pro hezké emoce, které vedou k dobrým pocitům. 
 2. Sociální spokojenost. Klíčem ke spokojenosti je schopnost komunikovat, rozvíjet smysluplné vztahy a být součástí komunit, které ve mně rozvíjí sounáležitost, posun, lásku a otevřenost. 
 3. Pohoda na pracovišti. Znát smysl svého zaměstnání, cítit ho i v ostatních činnostech, které vykonávám. Schopnost věnovat se svým zájmům, hodnotám a dovednostem, abych profesionálně rostl/a.
 4. Společenská pohoda. Schopnost aktivně se zapojit do prosperující komunity, kultury a prostředí, které mi dělá dobře. 

 

Existuje mnoho technik, kterými si můžeme vybudovat lepší život. Vždy je za tím kousek odvahy. Zázrak si žádá čas, trpělivost, snahu a touhu. Sladká odměna se potom dostaví. Pokuste se k sobě být naprosto upřímní ?

 • Cítíte se často vystresovaní? 
 • Necítíte se dobře ve vlastním těle? 
 • Máte pocit, že se vám vytrácí životní vyrovnanost?
 • Chcete změnit svůj životní styl a splnit si svá přání? 

Všechno může být za pár týdnů jinak! Typ koučinku, který uplatňuji pomáhá pojmenovat automatismy v podvědomí, které představují určitou překážku, brání našemu úspěchu a omezují míru spokojenosti. Takovou bariérou může být obava z neúspěchu, nedostatek informací, chaos v myšlenkách, nedůvěra v pokrok a podobná témata. Ráda vám prozradím, jak dokážete zvládnout každodenní náročné výzvy a zároveň najít recept na kvalitní, dlouhý a naplněný život. POTŘEBUJI RYCHLOU POMOC.  

Pokud začnete důsledně používat vědecky ověřené techniky pro svou spokojenost, tak se během chvilky dostaví první výsledky. Tento stav je nutné si udržet a nevzdávat se u první překážky a právě lepší pocit ve vás, by měl být motorem k tomu vydržet. 

 

Příběh pro vás

Představte si oheň. Plamen je dostatečně velký a plápolající. K jeho výrobě jsme použili dřevo, sirky a třísky. Všechno funguje dobře. Jakmile ale do ohně budeme přikládat plasty a kamení, tak oheň můžeme udusat. I hodně dřeva může uškodit, protože budou plameny velké, můžou nás popálit a záhy přijdeme o topivo. Topivo je něco jako náš motor v životě. Jednotlivé aspekty jsou propojeny. A tak potřebujeme přikládat do našeho života pomalu, promyšleně a kvalitním topivem. Naše pohoda je organická. Reaguje na naše reakce, kroky a rozhodnutí. Čím více jich bude lepších, tím kvalitnější oheň budeme v životě udržovat. 

 

Nastavte si vlastní oheň pohody

 • Sepište si pilíře vašeho wellbeingu a seřaďte je podle důležitosti. Od 1. po 5. místo.  

 • Témata si očíslujte, jak se cítíte v jednotlivých kategoriích (1 potřebuji zlepšení  – 10 – naprostá spokojenost)

 • Vyberte si jedno téma, které chcete zlepšit.  

 • Napište si, co by vám mohlo pomoci. 

 • Udělejte si vlastní plán a zařaďte pár malých kroků do svého kalendáře. Okamžitě.  

Každá část wellbeingu je důležitá, tak se pojďme mrknout na její skladbu:

Zdravý životní styl. K dosažení zdravého životního stylu a dobrého pocitu v našem těle, potřebujeme vědět, co je opravdová zdravá strava a pohyb, který je možné vykonávat pravidelně. Po prozkoumání základních informací je na řadě akce. Když zlepšíme svou tělesnou kondici, budeme se cítit lépe, naše nově nalezené zdraví může pomoci k vysoké odolnosti organismu, sebevědomému držení těla, vyrovnanosti a veselosti. Je to skvělá prevence civilizačních nemocí. 

Zde jsou některé z věcí, které vám mohou pomoci zlepšit vaši fyzickou pohodu:

 • Zařazení stravy pro lepší imunitu
 • Náprava nutričních nedostatků
 • Promyšlený nákup a plánování
 • Vědomá konzumace stravy 
 • Vědomé dýchání 
 • Vydatný spánek
 • Pohyb, který dělá radost 
 • Sportovní výzvy 

  Emoční rovnováha. Abychom rozvinuli emoční pohodu, musíme nejprve porozumět našim pocitům, pozorovat je, naučit se s nimi pracovat a zaměřit se na pozitivní myšlení. Náš život je jako moře. Někdy je hladina klidná a jindy je o vysokých vlnách a je jen na nás samotných, jak se naučíme na vlnách emocí surfovat. Ráda používám toto přirovnání z knihy Šaolin. Vnitřní rovnováha přichází s pozitivním přeprogramováním, které nám pomáhá lépe zvládat stres, emocionální vypětí, výzvy a rychle se vracet do rovnováhy. Díky tomu si můžeme svůj život o něco více užívat! 

   

  Zde jsou některé z dovedností, které přispívají k emoční pohodě:

  • Probuzení a uvědomění
  • Aktivace vnitřního pozorovatele
  • Dovednosti pozitivního myšlení
  • Práce na vděčnosti a pochvalách 
  • Pravidelné dávky ticha
  • Hledání vniřního klidu
  • Relaxace mysli 

  Sociální spokojenost. Cítit se sociálně stabilně a propojeně začíná u našeho srdce. Může to znít esotericky, ale opravdu si postupem času po zklamáních hodně lidí osvojí spíš strach, izolaci, nedůvěru, špatnou komunikaci. Škodí to jedině nám samotným. Je nutné trénovat dovednosti jako je tolerance, humor, laskavost, vděčnost, důvěra, láska a naučit se říkat ANO či NE, které s námi rezonuje v dané situaci. Trénink pozitivních sociálních dovedností nám usnadňují pozitivní interakce s ostatními, pomáhají nám jednoduše navazovat kontakt a více si pouštíme lásku do života. 

   

  Zde jsou některé z dovedností, které přispívají k lepší sociální pohodě:

  • Cvičení každodenních radostí
  • Budování smysluplných vztahů a opuštění toxických lidí
  • Prosazování se s respektem
  • Aktivace srdeční čakry 
  • Meditace 

  Pohoda na pracovišti. Věnujeme se tomu, co je pro nás opravdu důležité? Dává nám naše zaměstnání smysl? Děláme to, v čem jsme opravdu dobří? V tomto odvětví se můžeme neustále posouvat nebo měnit náš profesní směr. Jasnou vizí naší ideální práce, pozice, chování a profesních dovedností se přibližujeme k našim životním cílům. Bohužel nám dnes často schází rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Přitom chvilky odpočinku nám umožňují se lépe rozhodovat, pracovat produktivně a kreativně. Základem pro pohodu na pracovišti je následovat hodnoty, vylepšovat pracovní projev, soustředěnost, aktivovat motivaci a úspěchu bude jen třešnička na dortu. Když jsme schopni si vytvořit pohodu na pracovišti tak naše práce, a tedy i každý den, má větší smysl.

   

  Zde jsou některé z klíčových dovedností, které potřebujete pro pohodu na pracovišti:

  • Udržování rovnováhy mezi prací a osobním životem
  • Mít jasné cíle a budovat sebekázeň
  • Hledání svého talentu
  • Budování pohody na pracovišti

  Společenská pohoda. Společenská pohoda začíná u propojenosti našeho chování a začlenění do komunit. Může se jednat o podporu životního prostředí, být součástí místních komunit, které podporují jeden druhého. Necítíme tolik samotu, ale jsme zařazeni do celku, který je větší než my sami a díky tomu žijeme šťastně. Jde o dovednosti jako pomoc, soucit, laskavost a otevřenost. Abychom žili ve zdravé společnosti, tak i nepatrný zlomek naší snahy může přispět k společenskému blahobytu a zdravé komunitě. 

   

   

  Zde jsou některé z dovedností, které můžete vybudovat pro větší společenský blahobyt: 

  • Žít své hodnoty
  • Vytvoření domova, který je šetrný k přírodě
  • Pozitivní dopady na životy jiných lidí
  • Laskavost

   V budování životní pohody neexistuje žádná magie. Chce to realistický cíl a uvědomění si, za jaký časový úsek jsme opravdu schopni dosáhnout zlepšení. Nerealistická očekávání vedou ke kritickému myšlení a záhy nás vrací do starých kolejích, které jsou pohodlnější. Přitom stačí na sebe nevyvíjet tolik tlak a raději dělat mikro – kroky, které ve finále mají velký dopad na celek. Menší očekávání nás posouvá s radostí a dokážeme si užívat cestu, kterou musíme ujít k objevení spokojenosti v našem životě jménem WELLBEING. 

   Pěstování spokojenosti je celoživotní úsilí, ale toto úsilí se promění ve vnitřní bohatství, které vám nikdo a ani žádná situace nevezme. Kristýna 

    

   Zdroj: Objevte své ikigai, Bettina Lemke, 2019, Praha – Mladá fronta, Můj malý Ikigai Deník, Amanda Kudo, Anag, 2019