Afirmace jsou mnohem více než jen slova. Jsou to mocné nástroje, které mohou ovlivnit vaše myšlení, chování a nakonec i váš život. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete afirmace použít k podpoře sebe, hubnutí a zvýšení sebevědomí. Zkusím vám také popsat, proč afirmace fungují, a jak můžete využít principy fungování našeho mozku k dosažení pozitivních změn ve svém životě. Užijte si čtení. 

Co jsou afirmace?

Afirmace jsou pozitivní vyjádření, která mohou pomoci změnit vaše myšlení a chování. To znamená, že vás jemně směřují k vašemu cíli, který si vytyčíte. Opakují se co nejvíce, aby se staly součástí vašeho vnitřního dialogu. Důležité je, že afirmace jsou formulovány v pozitivním tvaru a zaměřují se na to, co chcete dosáhnout, nikoli na to, co nechcete. Jako by se vám to už splnilo. To je podle mě ten nejlepší postoj k posílení tohoto nástroje. 

Nejúčinnější afirmace pro vyšší sebevědomí 

Sebevědomí hraje klíčovou roli v procesu hubnutí. Vlastně hraje roli ve skoro každé změně pro lepší zdraví, pro kariérní posun pro kvalitní vztahy. Když věříte v sebe a své schopnosti, je pravděpodobnější, že se postavíte před výzvy spojené s hubnutím a dosáhnete svých cílů. Trénink afirmací může pomoci posílit vaše sebevědomí tím, že vytvářejí pozitivní vnímání sebe sama a vašich schopností. 

 

Vyberte si ze seznamu své afirmace pro každý den

Pozitvní afirmace zdraví: 

 • Jsem zdravý/á a šťastný/á.
 • Každý den se cítím lépe a zdravěji.
 • Mé tělo dostává lásku a péči.
 • Moje zdraví a štěstí jsou mou prioritou.
 • Mé tělo je v harmonii.
 • Jsem zdravý/á a plný/á energie. 
 • Prožívám báječné dny. 
 • Jsem plný/á vitality. 
 • Mé tělo se uzdravuje. 

Pozitivní afirmace hubnutí:

 • Jsem schopen/a dosáhnout svých hubnoucích cílů.
 • Stravuji se zdravě a vyváženě. 
 • Mám rád/a své tělo a respektuji ho.
 • Každá buňka mého těla je dokonalá a jedinečná.
 • S každým dnem se cítím lépe a lépe. 
 • Mám rychlý metabolismus. 
 • Vidím své výsledky. 
 • Cítím se dobře. 
 • Můj organismus funguje skvěle.

Pozitivní afirmace sebevědomí: 

 • Mým úspěchem je každý malý krok, který podnikám směrem k dosažení svých cílů.
 • Věřím v sebe a ve své schopnosti. 
 • Mé sebevědomí roste každým dnem. 
 • Jsem schopný/á čelit všem výzvám s klidem a odhodláním.
 • Jsem stvořen/á k tomu, abych uspěl/a. 
 • Každý dech, který dýchám, je důkazem mého vnitřního klidu.
 • Věřím v sebe.
 • Uvědomuji si své kvality.
 • Jsem šťastný/á a úspěšný/á. 

Jak používat afirmace na každý den? 

Používání afirmací vyžaduje pravidelnost a uvědomění si toho po čem toužíte. Zde je několik tipů, jak je efektivně začlenit do vašeho každodenního života:

Vyberte si vhodnou dobu. V praxi jsem se shodla s klienty na tom, že jsou skvělá rána, protože se tím naladíte na celý den. Nicméně zrovna vám může fungovat praktikování afirmace při polední pauze nebo než ulehnete do postele. Pokuste se proto najít ten svůj správný moment. 

Opakujte je pravidelně, protože opakování je klíčem k úspěchu. Ta správná slova vyvolají pozitivní emoce a navedou vás na směr, kterým chcete jít. 

Vizualizace afirmace skvěle doplňují. Při opakování afirmací si představujte, jak dosahujete svých cílů. Čím více fantazie ve vás daná slova nebo věta vyvolává, tak jste s afirmací správně. Vizuální představivost může posílit účinek afirmací. 

Přidejte k vašim slovů i emocionální náboj. K afirmacím přidejte emoce a vášeň. Věřte tomu, co říkáte, a ciťte, jak se tím stává součástí vašeho já. A vyřaďte ta sdělení, která jsou pro vás víceméně vlažná na pocity. Takové afirmace prostě nefungují. 

Tip na rituál pro přeprogramování mysli 

Pozitivní sebemluva

Pracujte s afirmačními kartami. Osobně jsem zjistila, že  je to ten nejjednoduší způsob pro nový mindset a lepší naprogramování mysli. Několik let jsem každé ráno používala karty od Gabby Bernstein a fungovalo to následovně: ještě než jsem se věnovala povinnostem a telefonu, vstala jsem a pustila si relaxační hudbu. Z balíčku afirmačních karet jsem si vytáhla jednu a popřemýšlela o tom, co mi to sdělení dává. Tím že jsou takové karty pozitivně laděny, věnovala jsem se jednoduše od začátku rána pozitivním myšlenkám a vlastnímu záměru.

Postupem času jsem si všimla, že se tím stávám více a více. Že tato sdělení považuji za pravdu, kterou žiju. Motivovalo mě to natolik, že jsem vytvořila vlastní afirmační karty, které už používají mí klienti pro podporu své vlastní transformace k pozitivnímu myšlení a zdravému vztahu k sobě i svému okolí. 

Hledáte svého kouče v Praze? 

Jsem Kristýna, well-being  koučka a nutriční terapeut se studiem na vyšší odborné škole a  mezinárodním certifikátem ACC za kterým jsou stovky hodin praxe. Účastnila jsem se inspirativního workshopu s Joe Dispenzou, kde jsem získala hlubší vhled do pozitivního nastavení naší mysli. Vaše cesta k pozitivní tranformaci bude úspěšná. Ať už chcete zhubnout nebo najít jen osobní spokojenost. Ráda vám tyto sny pomůžu splnit. Podívejte se na možnosti. 

Jak pracuje mozek s afirmacemi?

Náš mozek nerozlišuje mezi realitou a našimi myšlenkami. Když se opakovaně zabýváme pozitivními afirmacemi, vytváříme nové neurologické spoje, které ovlivňují naše myšlenky, chování a pocity. Mozek vnímá afirmace jako pokyny pro to, co má vytvořit a jak se máme cítit. To znamená, že pozitivní afirmace mohou pomoci vytvořit pozitivní realitu.

Závěrečná myšlenka o afirmacích a afirmačních větách

Afirmace jsou mocným nástrojem pro změnu myšlení a chování. Použití afirmací pro podporu sebevědomí nebo vlastního koučinku pro hubnutí, může mít dlouhodobé pozitivní účinky na váš život. Nezapomeňte, že pravidelnost a víra jsou klíčem k úspěšnému využití afirmací. Občas jednoduše nestačí jen jídelníček na hubnutí. Někdy potřebujeme po nevydařených dietách podpořit především naše myšlenkové nastavení. Pracujte s nimi jako s nástrojem, který vám pomůže dosáhnout pozitivních změn a zlepšit kvalitu vašeho života. 

Inspirativní osobou je pro mě Abraham Hicks, která věří v sílu pozitivního myšlení a připomíná nám:„Co si myslíte, tím se stáváte.“ Afirmace vám mohou pomoci stát se tím, kým chcete být!

⭐️ Pošlete mi dotaz pomocí formuláře ⭐️

7 + 2 =

Pokud máte nějaké oblíbené afirmace nebo zkušenosti s jejich používáním, tak v nich pokračujte, protože to má smysl. Kristýna