Stres je podobně jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán.

„DOBRÝ“ stres nám dodává potřebnou sílu a energii a pomáhá nám úspěšně zvládnout zátěžové situace. Stres jako takový je vrozenou poplachovou reakcí těla a psychiky na zátěž – mobilizuje nás k obraně či útěku.

„ZLÝ“ stres je naopak chorobou moderní doby. Evolucí získaná stresová reakce se v těle člověka odehrává neustále, i když v současné době už nemůžeme stresorům (např. pracovní nároky, partnerské neshody, vztahové obtíže atp.) čelit bojem či útěkem. A protože stresovou energii zpravidla nedokážeme využít, bije „na poplach“ zcela planě a naopak devastuje naše zdraví. Stres tak stojí jako skrytá příčina v pozadí většiny civilizačních chorob –  kardiovaskulárních, gastrointestinálních, psychických i psychosomatických či chorob imunitního systému.

Jak se stres projevuje?

Stres se projevuje v našem organismu, v psychice i našem chování. Mezi tělesné reakce na stres patří např. zvýšené svalové napětí (v důsledku svalové křeče, ztuhlost, bolesti zad atp.), zvýšená tepová frekvence i krevní tlak a v neposlední řadě i změny v neurovegetativního (problémy se zažíváním) a hormonálního systému (např. kolísání hladiny inzulinu).

Ve stresu prožíváme různé emoce – někteří jsou bezradní, depresivní, úzkostní, jiní roztěkaní, někteří dokonce agresivní a útoční. Jedni si svůj stres plně uvědomují, jiní jej popírají. Na někom to poznáme na první pohled, protože je nervózní, třesou se mu ruce, mluví tiše nebo naopak zrychleně. Jiný na nás může působit až příliš sebejistě, a přitom tím jen maskuje svoji hlubokou nejistotu. Navíc každý člověk má jinou míru únosnosti stresu – čeho si někdo ani nevšimne, může jiného úplně rozhodit.

Pozor na rychlé uspokojení!

Klienti, kteří ke mě přicházejí většinou zažívají dlouhodobě zátěžové situace, které řešili nevhodnými stravovacími návyky. Ty sice přinesly momentální uspokojení, avšak dlouhodobě jim působily metabolické obtíže, nadváhu či jiné problémy s příjmem potravy. Proto je dobré si uvědomit, že problémy s nadváhou jsou často vrcholkem ledovce, kde se pod hladinou ukrývá množství dalších obtíží a to psychických, vztahových, sociálních nebo pracovních. Je dobré o nich vědět a být schopni mezi nimi rozlišovat, zejména pak umět rozeznat akutní „zlý stres“ od běžného.

Příznaky akutního „zlého“ stresu, který vyžaduje péči jiného odborníka:

• dlouhodobá nespavost;

• výrazný pokles nálady;

• pocity ztráty smyslu;

• snížená péče o sebe;

• sebevražedné myšlenky;

• výrazně negativní sebehodnocení

V takovém případě je vhodná konzultace u odborníka, například psychologa. Kvalifikovaný psycholog je následně schopen vyhodnotit a řešit příčiny a najít pro vás  východisko.

 

Například změna stravování je komplikovaným procesem, který zahrnuje celou naší osobnost! Můžeme vnímat zátěž ze své životní historie, návyků, metabolických obtíží a nenáviděných kilogramů. Samotné rozhodnutí změnit stravování a s ním dosavadní životní styl je další velkou zátěží (připustit si problém, rozhodnout se o něm otevřeně hovořit atp.). Nemluvě pak o celém procesu změny, který je nutně stresem provázen neustále (čelit obavám, zda to zvládnu, nezdarům, reakcím okolí atp.).

Níže se dočtete, co vám pomůže s prevencí stresu, abyste jakoukoliv svou životní situaci dokázali zvládnout s menším zatížením a větší lehkostí!

Jak podpořit „dobrý“ stres?

• Klaďte na sebe přiměřené, splnitelné nároky. Ani příliš jednoduché, ani nedosažitelné.

• Ve změnách postupujte po jednoduchých krocích přiměřeným tempem.

• Oceňujte své pokroky, kdykoli je to možné, za své konkrétní úspěšné kroky.

• Průběžně si připomínejte smysl svého úsilí.

 

Co vyvolává „zlý“ stres?

• hodnocení a kritika (poukazování na chyby a nedostatky),

• přílišné nároky,

• zahlcení informacemi a úkoly.

I když je to někdy obtížné, snažte se těmto třem nešvarům vyhnout.

Živit se zdravými vztahy, duchovností, smysluplnou prací, pohybem a zdravým pohledem na to, kdo jste, představuje dlouhou cestu ke zvládání stresu, který vás udržuje v celkové rovnováze. To, co si dáte na talíř, není jediná věc, která má vliv na vaše zdraví. Chronický, neutuchající stres je spojen s přibíráním na váze a nefunkčním metabolismem. Stres je součástí života, takže klíčem není odstranit stres, což je nemožné, ale změnit způsob, jakým na stres ve svém životě reagujete. Když budete stres vnímat jako něco konstruktivního a pozitivního (například výzva), váš život se zlepší. Vaše myšlení utváří vaši reakci na stres. Existuje mnoho způsobů a některé z nich najdete níže.

 

4 účinné tipy v boji se stresem 

 1. Práce s dechem  

Je to příjemná forma relaxace vedoucí ke zklidnění tělesných orgánů a v té souvislosti i ke zklidnění psychiky. Základem tohoto cvičení je dokonalá koncentrace na vlastní dech a jeho řízení. Dechové cvičení vám může zcela zásadně pomoci v krizových situacích, kde hrozí, že se neovládnete a stejně tak je účinné jako prevence. Začít můžete s řízeným dechem podle Wima Hofa, kterého najdete na YouTube. 

2. Odvedení pozornosti

Jde o různé postupy založené na pozorování a představivosti, které se uplatní v situaci, kdy nejsme schopni uvažovat racionálně a potřebujeme snížit hladinu našich emocí. Pár minut stačí k získání odstupu!  

3. Meditace 

Řízená meditace, která bývá nazývána také řízená vizualizace, je skvělá metoda spočívající ve vytváření mentálního obrazu v doprovodu zvuků. Nahrávka takové meditace se dá snadno najít na internetu. Vaším úkolem by mělo být najít vhodné a klidné prostředí a dostatek času, abyste nebyli rušeni. Řízená meditační nahrávka vás povede, takže nemusíte uvažovat o tom, co máte dělat. Doporučuji při ní využít všechny smysly pro dosažení úplného uvolnění.

4. Zdravá střeva

Zdravá střeva mají vliv na dobrou psychiku. V době zvýšeného stresu je vhodné užívat kvalitní probiotika. Pečovat o trávicí trakt je důležité i proto, že ve střevech je více serotoninu než v mozku! Předcházet úzkostem a depresím můžete, když omezíte v jídelníčku cukry a zvýšíte příjem fermentovaných potravin a probiotik. 

 

Potraviny, které vám pomohou v boji se stresem: 

  • antioxidanty
  • bobulovité ovoce
  • kvalitní vysokoprocentní čokoláda
  • rostlinné tuky
  • omega-3 mastné kyseliny
  • bílkoviny 
  • meduňkový čaj

Vaše. Kristýna